ติดต่อเรา


นางสุชาดา ชี้เจริญ

 

อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)

 

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

 

Royal Thai Embassy

 

Office of  Labour Affairs

 

Lepsiusstrasse 64-66

 

12163  Berlin,Germany

 

โทร.          +49 30 7948 1231

 

โทรสาร     +49 30 7948 1518

e-mail        

 

labour_berlin@hotmail.com

                   

 

suchadachee@yahoo.com

 

 

 

 

นางปาริชาติ  ไพ  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

 

 

 

นางอิสริยา  บุช  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น