ข่าวประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครกุ๊ก ด่วน

ร้านอาหารไทย Naan Naam  ในกรุงอัมสเตอร์ดัม  ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ต้องการรับสมัครหัวหน้าพนักงานทำอาหาร (Chef kok)  หากท่านใดสนใจ กรุณาติดตามรายละเอียดตำแหน่งงาน  ค่าจ้าง และขั้นตอนการรับสมัครตามประกาศฯแนบท้าย 

บริษัทหน่อไม้ฝรั่ง (Spargel) รับสมัครพนักงาน


รับสมัครพนักงาน

 

   บริษัท Spargel und Erlebnishof Klaistow Buschmann & Winkelmann

Address : Glindower Str. 28,   14547  เมือง Klaistow-Beelitz  

 

Tel. 033206 / 610 70

 

เป็นกิจการฟาร์ม  แปรรูปผลิตภัณฑ์  ขายส่ง ขายปลีก  ได้แก่ งานในไร่ (เกษตรและโคนม)  การปลูกและเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่ง สตรอเบอรี่  ฟักทอง  งานในโรงเก็บ/คัดเลือกผลผลิต งานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไร่ งานขายส่งผลิตภัณฑ์จำหน่ายไปยังร้านขายปลีกหลักๆ ทั่วประเทศ   นอกจากนี้ทางฟาร์มเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าเก็บสตรอเบอรี่ด้วยตนเองในไร่   มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม   ลักษณะการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟาร์ม (Events Farms เหมือนโชคชัยฟาร์ม)  รวมทั้งงานขายปลีก เช่น การจัดทำซุ้มขายผลผลิตจากไร่ (ชื่อ Beelitzer ) ตามสถานที่ต่างๆในรัฐ Brandenburg และกรุงเบอร์ลิน เป็นต้น

 

 

 

 

สนใจแจ้งตามใบสมัคร ส่งฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

 
Lepsius Str. 64-66 ,12163, Berlin โทร 030 7948 1232 โทรสาร 030 7948 1518

 

e-mail labour_berlin@hotmail.com, website: thaiembassy.de และ  http://germany.mol.go.th

 

                

  

ตำแหน่งพนักงาน


 

ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป

 

: EU เช่น ไทย


 

จำนวน


 

คุณสมบัติ


 

ค่าจ้าง


 

คอมมิชชั่น


 

เวลางาน


 

สถานที่


 

หมายเหตุ


ขายของ

ในร้านอาหาร


มีสิทธิพำนักถาวรในเยอรมนี


ยังไม่ต้องการ


-ไม่จำกัดเพศ / อายุ

-พูดเยอรมันได้ดี


-


-


-


ฟาร์ม


 

 


 

ขายของ

 

ในซุ้มขายของ


 

มีสิทธิพำนักถาวรในเยอรมนี


 

 50 ตำแหน่ง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555


 

-ไม่จำกัดเพศ / อายุ

 

-พูดเยอรมันได้ดี


 

6 ยูโร ต่อชั่วโมง


 

แล้วแต่ตกลง


 

8-10 ชั่วโมง


 

-รัฐ Brandenburg

 

ลงไปถึง Leipzig

 

-ในเบอร์ลิน

 

 

 

 

 

 


 

 


คัดเลือก

หน่อไม้ฝรั่ง


มีสิทธิพำนักถาวรในเยอรมนี


ยังไม่ต้องการ


-ไม่จำกัดเพศ / อายุ

-มีความสามารถเฉพาะ


-


-


-


ฟาร์ม


 

 


 

เก็บหน่อไม้ฝรั่ง


 

มีสิทธิพำนักถาวรในเยอรมนี


 

หลายตำแหน่ง

 

 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555


 

-ไม่จำกัดเพศ / อายุ

 

(เน้นเพศชาย)

 

-สุขภาพแข็งแรง

 

- พนักงานต้องสามารถเดินทางไปทำงานด้วยตัวเองได้


 

40-120ยูโร

 

ให้ตามคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่เก็บได้


 

ไม่มี


 

10 ชั่วโมงต่อวัน

 

สองช่วง 7.00-12.00

 

14.00-19.00

 

พักทานอาหาร

 

 80 วันต่อปี


 

ฟาร์ม


ยังไม่สามารถนำแรงงานจากไทยเข้าสหพันธ์ฯ


 

เก็บสตรอเบอรี่


 

มีสิทธิพำนักถาวรในเยอรมนี


 

หลาย ตำแหน่ง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555


 

-ไม่จำกัดเพศ / อายุ

 

(เน้นเพศชาย)

 

-สุขภาพแข็งแรง

 

- พนักงานต้องสามารถเดินทางไปทำงานด้วยตัวเองได้

 

 


 

40-120ยูโร

 

ให้ตามคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่เก็บได้


 

ไม่มี


 

10 ชั่วโมงต่อวัน

 

สองช่วง 7.00-12.00

 

14.00-19.00

 

พักทานอาหาร

 

 80 วันต่อปี


 

ฟาร์ม


ยังไม่สามารถนำแรงงานจากไทยเข้าสหพันธ์ฯ

 

 

 

 

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

 

 

มิถุนายน 2554