ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน มอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นของสหพันธ์ฯ ประจำปี 2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมพิธีถวายอาลัยและแสดงความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ประตูบรันเดนบวร์ก ( Brandenburger Tor) กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตรภาษาเยอรมันทางหัตถเวช รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เมือง Hamburg
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน ในงาน “The 3rd Thai Festival 2016” ณ เมือง Kiel
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมฟังการอภิปราย หัวข้อ กฎหมายแรงงาน-การทำงานในสหภาพยุโรป ณ Ban Ying กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Destination EU ณ กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ. กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 ณ เมือง Teublitz-Katzdorf
ฝ่ายแรงงานฯ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและคณะ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เอกอัครราชทูต กล่าวทักทาย และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก ระดับ 1 ณ กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษจากไทยที่ต้องการเดินทางมาทำงาน ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 64 พรรษา
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าหารือกับสมาคมนายจ้างด้านการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อขยายตลาดแรงงานด้านการดูแลผู้สูงอายุในสหพันธ์ฯ
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการฝ่ายแรงงานบริการทั่วสหพันธ์ฯ ในรัฐ Bayern
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย จัดอบรมในหัวข้อ “อาหารไทยไฉไลในต่างแดน” ณ เมือง Mannheim
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตรภาษาเยอรมันทางหัตถเวช รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เมือง Mannheim