ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
วารสาร bpa Magazin ลงข่าวฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เรื่องการนำเข้าบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุจากไทย
ปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาขาผู้ประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 3 ณ เมือง Gräfenburg/Nürnberg
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ณ เมือง Wörrstadt
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 1 ณ เมือง Kiel
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 4 ณ เมืองชตุทท์การ์ทและ รุ่นที่ 5 ณ เมืองอาเคน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมชมการแสดง วงโยธวาทิต Siam Symphonic Band และวง Stabsmusikkorps der Bundeswehr ของกองทัพเยอรมัน
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 2 ณ นครมิวนิค และ รุ่นที่ 3 ณ เมืองเฮ้าสัก
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 1 ณ กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปีงบประมาณ 2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ. กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 ณ เมือง Kiel
ผู้แทนจาก BPA หารือกับฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เรื่องการนำเข้าบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุจากไทย
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมชมงาน Otto Macht Mode Fashion-Show
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมพิธีเปิดคูหาไทยในงาน International Green Week ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน มอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นของสหพันธ์ฯ ประจำปี 2558
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท NORFISK Berlin GmbH ในกรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ณ กรุงเบอร์ลิน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา