ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปฏิบัติภารกิจ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการฝ่ายแรงงานบริการทั่วสหพันธ์ฯ ณ เมือง Düsseldorf
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน หารือเรื่องการนำเข้าผู้ดูแลผู้สูงอายุ จากเมืองไทย
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตรภาษาเยอรมันทางหัตถเวช รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เมือง Paderborn
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตรสปาหน้า รุ่นที่ 2 ณ เมืองสตุทท์การ์ท
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตรสปาหน้า รุ่นที่ 1 ณ เมืองเฮ้าสัก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพิ่มอีก 3 รุ่น ในรัฐ Bayern Rheinland-Pfalz และ Niedersachsen
สถานเอกอัครราชทูต และฝ่ายแรงงานฯ ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดกิจกรรมสาธิต การประกอบอาหารไทยมังสวิรัติรูปแบบใหม่ ณ กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตรภาษาเยอรมันทางหัตถเวช รุ่นที่ 3 ณ เมือง Aachen
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการร้าน Yi-Spa ณ กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตรช่างทำเล็บด้านสุขภาพ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ กรุงเบอร์ลิน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom ณ กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย สาขาผู้ประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 2 ณ เมืองเฮ้าสัก และโครงการฝ่ายแรงงานฯ บริการทั่วสหพันธ์ฯ ณ รัฐ Saarland
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หลักสูตรภาษาเยอรมันทางการนวดไทย ณ กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการฝ่ายแรงงานฯ บริการทั่วสหพันธ์ ฯ และจัดกิจกรรม “วันข้อมูลสำหรับฉัน” ณ เมือง Stockach /Bodensee
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หลักสูตรสปาหน้า ณ เมืองเฮ้าสัก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ เมืองฮันโนเวอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 2 ณ นครมิวนิก และโครงการฝ่ายแรงงานฯ บริการทั่วสหพันธ์ฯ ในรัฐ Baden-Württemberg และ รัฐ Bayern
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ. กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หลักสูตรวิชาชีพการแกะสลักสบู่ รุ่นที่ 1 ณ กรุงเบอร์ลิน