ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 3 ณ เมืองดอร์ทมุนด์
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพิ่มอีก 2 รุ่น ในรัฐเบรเมน และรัฐฮัมบูร์ก
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 2 ณ นครมิวนิก และโครงการฝ่ายแรงงานฯ บริการทั่วสหพันธ์ฯ ในรัฐ Baden-Württemberg และ รัฐ Bayern
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดกิจกรรมบรรยายธรรม “ ศีล 5 กับการทำงานอย่างสุขใจ” โดยพระไพศาล วิสาโล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปฏิบัติภารกิจ ณ กรุงเบอร์ลิน และนครมิวนิก 11 – 15 มิถุนายน 2558
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 1 ณ เมืองฮันโนเวอร์
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการฝ่ายแรงงานฯ บริการทั่วสหพันธ์ ฯ และผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ผู้เข้ารับการอบรมภาษาเยอรมันทางหัตถเวช
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ. กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 4 ณ เมือง Kassel
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ. กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 3 ณ เมือง Braunschweig
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ. กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 2 ณ เมือง Nürnberg
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน งาน International Green Week ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา และมอบประกาศเกียรติคุณ แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2557
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ. กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 1 ณ เมือง Leipzig
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมชมงาน “Mini OTOP City”
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ/แรงงานไทย ณ เมือง ไลฟ์ซิก
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การศึกษาดูงานระบบ dual system ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
การบรรยายในหัวข้อ “ความเคลื่อนไหวของแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” และการตรวจเยี่ยมแรงงานไทย