ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำสอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในกรุงเบอร์ลิน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานในพิธีเปิด Tara Thai Spa Academy และพบปะแรงงานไทย พร้อมทั้งดำเนินโครงการจัดตั้งอาสาสมัครไทย ครั้งที่ 4 ณ เมือง Knüllwald
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมบรรยายข้อกฎหมายไทย พร้อมทั้งดำเนินโครงการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงานไทย ครั้งที่ 3 ณ กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานกงสุลสัญจร ณ เมือง Bielefeld
ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวทักทายอาสาสมัครแรงงานไทยในเยอรมนี
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าหารือกับกระทรวงเศรษฐกิจ และพลังงานแห่งสหพันธ์ฯ เพื่อประสานความร่วมมือด้านการขยายตลาดแรงงาน พยาบาลดูแลผู้สูงอายุและแรงงานนวด/ไทยในเยอรมนี
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เดินทางตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ในรัฐ Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern และ Hamburg
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานไทย ในกรุงเบอร์ลิน ครั้งที่ 4/2556
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ต้อนรับแรงงานไทยที่มารายงานตัว ภายหลังเดินทางมาถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานเปิดร้าน Andaman Thai Spa และตรวจเยี่ยมแรงงานไทยรัฐ Nordrhein-Westfalen
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานไทย ในกรุงเบอร์ลิน ครั้งที่ 3/2556
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมงานฉลองครบรอบ 7 ปี ร้านพิไลลักษณ์นวดแพทย์แผนไทย
ประธานสมาคมไทยสปาและสมาชิกฯ เข้าพบและหารือกับผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ณ นครมิวนิค
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าพบผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อหารือถึงการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในสหพันธ์ฯ
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าหารือกับสมาพันธ์นายจ้างผู้ประกอบการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายตลาดแรงงานด้านการดูแลผู้สูงอายุในสหพันธ์ฯ
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานไทย ในกรุงเบอร์ลิน ครั้งที่ 2/2556
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าหารือกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศเยอรมนี เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือของประเทศเยอรมนี