ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าหารือกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแห่งสหพันธ์ฯ เพื่อประสานความร่วมมือด้านการขยายตลาดแรงงาน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน สานต่อนโยบายปลัดกระทรวงแรงงาน ในการขยายตลาดแรงงานสาขาพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษ ในเยอรมนี
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานไทยจัดกิจกรรม นวดแผนไทย ในการแสดงดนตรีออร์เคสตร้ากลางแจ้ง ที่ไทยพาร์ค กรุงเบอร์ลิน
ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจนิเทศฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ/แรงงานไทยในเยอรมนี
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานเปิดอบรม Spa Manager และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ/แรงงานไทย ณ เมือง Kassel
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานไทยในกรุงเบอร์ลิน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมในงานทำบุญครบรอบ 4 ปี วัดสังฆวิหาร ณ เมือง Stuttgart และ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในรัฐ Baden-Württemberg
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานเปิดร้าน Chang Thai Wellness & Art Akademie และตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในนครฮัมบูร์ก
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงาน WorldSkills Leipzig ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2556
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมในงานทำบุญฉลองครบรอบ 18 ปี วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ต้อนรับผู้เข้ารับการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในเยอรมนี
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลินตรวจเยี่ยมแรงงานไทย รัฐ North Rhine-Westphalia และรัฐ Bavaria สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่รัฐ Hessen และรัฐ Nordrhein-Westfalen
สำนักงานฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในเยอรมนี โดยจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์) พร้อมคณะตรวจนิเทศ ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ท่าน ว. วชิรเมธี บรรยายธรรมแก่อาสาสมัครแรงงาน และชุมชนไทย ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานไทยจัดกิจกรรมในงานฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมัน
ฝ่ายแรงงานประจำ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดฝึกอบรมอาสาสมัครแรงงานไทยและมอบวุฒิบัตร ฯ ในกรุงเบอร์ลิน