ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ประกาศ การแจ้งเตือน กรณีหลบหนีหรือลักลอบทำงานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างเฉลี่ยในเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : บริษัท Siemens มีแผนจะลดพนักงานประมาณ 6,900 คน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : แนวโน้มการมีชั่วโมงการทำงานที่เท่ากันของ 28 ประเทศในกลุ่มอียูมีความเป็นไปได้น้อย
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีมีตำแหน่งงานเพิ่ม 760,000 ตำแหน่งภายในสิ้นปี 2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ตัวอย่างสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายการทำงาน สู่อาชีพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ /ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลที่บ้าน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การสร้างความสมดุลระหว่างอาชีพและชีวิตส่วนตัว
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การปฏิรูปแรงงาน ความหวังของผู้ยากจนในเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : สิทธิประโยชน์ของแรงงานตามกฎหมายเยอรมัน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การสวมผ้าคลุมผมของสตรีในการทำงานใน EU
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : อาชีพที่มีรายได้สูงในเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : อาชีพที่มีรายได้สูงในเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : อัตราเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : 10 อันดับบริษัทเยอรมันที่จ่ายค่าจ้างสูงสุด
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 23 การคุ้มครองข้อมูลด้านประกันสังคม
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 22 ศาลสังคม
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 21 การประกันสังคมระหว่างประเทศ
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 20 สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ้านพัก
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 19 ความช่วยเหลือทางสังคม
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 18 เหยื่ออาชญากรรมรุนแรง
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 17 การชดเชย
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 16 บทบัญญัติเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุ
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 15 การประกันเงินบำนาญ