ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบประกันสังคมของเยอรมนี "สิทธิลางานสำหรับมารดาขณะตั้งครรภ์"
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : คนเยอรมันทำงานจนเลยวัยเกษียณมากขึ้น
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ร่างกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ฉบับใหม่ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : แผนการออกกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสในการจ่ายค่าจ้างของสหพันธ์ฯ
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีมีแผนสร้างงานครั้งใหญ่
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การประกาศใช้ค่าจ้างขั้นต่ำของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : โปรแกรม Elterngeld Plus ทางเลือกใหม่สำหรับบิดามารดาในเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : อัตราเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2558
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : กฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : สำนักงานงานจัดหางานแห่งสหพันธ์ฯ เรียกร้องให้มีการเพิ่มอายุเกษียณ ของลูกจ้างบางรายไปจนถึงอายุ 70 ปี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษในเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : แรงงานอียูนิยมเข้าไปทำงานในเยอรมนีมากกว่าอังกฤษ
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีจะออกกฎหมายกำหนดให้สตรีร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษัท
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีประเทศปลายทางใหญ่ที่สุดลำดับสองสำหรับผู้อพยพ
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : สถานการณ์ด้านแรงงานของเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีต้องปรับตัวกับการหลั่งไหลเข้ามาของคนต่างด้าว
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : แผนเกษียณก่อนอายุทำให้เยอรมนีต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : นโยบายสำหรับผู้เกษียณอายุของเยอรมนีประสบความล้มเหลว?
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ศาลอียูพิพากษาให้ประเทศสมาชิกสามารถปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์ต่อคนจากประเทศอียูอื่นได้
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีประกาศแผนใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับพ่อแม่ที่ลาเลี้ยงดูบุตร
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ศาลสหพันธ์ฯ พิพากษาว่ามลรัฐไม่มีอำนาจการตัดสินใจให้เปิดทำการวันอาทิตย์
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ตลาดแรงงานเยอรมันยังคงเป็นที่น่าสนใจสำหรับแรงงานจากอียู
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การจ้างแรงงานชั่วคราวแบบประจำ
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน: แนวทางการทดแทนแรงงานเกษียณอายุของเยอรมนี