ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน: หนึ่งในสามของแรงงานจากทั่วโลกต้องการทำงานในเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน: บริษัทต่างชาติสร้างงานให้กับคนเยอรมันถึง 2.2 ล้านตำแหน่ง
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในเยอรมนีได้รับค่าจ้างสูงเป็นประวัติการณ์
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน: ยุโรปรับรองคุณวุฒิของนักวิชาชีพเยอรมัน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.ณ กรุงเบอร์ลิน สหภาพยุโรป : แนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานของเยาวชน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน: เยอรมนีออกมาตรการใหม่เพื่อป้องกันมิให้พลเมืองจากอียูแอบอ้างใช้สิทธิจากระบบสวัสดิการสังคม
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน: อีเมล์และการทำงานของลูกจ้างในวันหยุด
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : อาชีพที่เยอรมนีกำลังขาดแคลน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเป็นตลาดเดียวของสหภาพยุโรป
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานฝีมือสู่เยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ระบบการศึกษาและฝึกอบรมของเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : สถานการณ์ตลาดแรงงานเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : จำนวนผู้ฝึกงานวัยหนุ่มสาวของเยอรมนีลดต่ำเป็นประวัติการณ์
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีมีแรงงานสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีระงับโครงการ "The Job of My Life"
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : บาวาเรียมีอัตราการว่างงานต่ำสุดในอียู
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ระบบสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน: ผู้ว่างงานต่างชาติในเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การเลิกจ้างตามกฎหมายเยอรมัน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ตลาดแรงงานเยอรมนีอยู่ในสภาวะที่ดี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : สรุปสถานการณ์ด้านการมีงานทำของเยอรมนีปี 2556
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การรักษาความลับส่วนบุคคล & เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : หากมีนักศึกษามากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : สถานการณ์แรงงานในเยอรมนีจะเป็นเช่นไร เมื่อแรงงานจากโรมาเนียและบัลแกเรียสามารถเข้าไปทำงานได้อย่างเสรี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : แรงงานฝีมือย้ายเข้ามาทำงานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมากขึ้น
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ท่าทีของพรรคการเมืองเยอรมนีต่อการเข้ามาทำงานอย่างเสรีในสหภาพยุโรป ของแรงงานบัลแกเรียและโรมาเนีย