ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน : กฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐาน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน : การตรวจสอบประวัติแรงงานต่างชาติที่เข้าทำงานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดทำคู่มือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เยี่ยมแรงงานไทยในรัฐ Nordrhein-westfalen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินพบปะหารือกับสำนักจัดหางานของรัฐบาลกลางสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundesagentur für Arbeit)
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : สภาผู้แทนราษฎรของเยอรมนีอนุมัติให้ต่างชาตินอกสหภาพยุโรปได้สิทธิในการทำงาน (EU Blue Card)
ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน : ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและแรงงาน เดือน สิงหาคม 2555
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.ณ กรุงเบอร์ลิน : ขั้นตอนการจ้างแรงงาน พ่อครัว/แม่ครัวพิเศษจากประเทศไทยเข้ามาทำงานที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.ณ กรุงเบอร์ลิน : ค่าใช้จ่ายในการนำแรงงานต่างชาติ กรณีพ่อครัวหรือแม่ครัวพิเศษเข้าทำงานภัตตาคารอาหารไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.ณ กรุงเบอร์ลิน : ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสิทธิพำนัก และสิทธิแรงงานต่างด้าวในกรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมและถวายภัตตาหารเพลแด่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ( ท่าน ว.วชิรเมธี )
การรับรองสัญญาจ้าง และตัวอย่างสัญญาจ้าง
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ข่าวแรงงานประจำเดือน พฤษภาคม 2555
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ข่าวแรงงานประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2555
ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ข่าวแรงงานประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2555
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ข่าวแรงงานประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2555
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ข่าวแรงงานประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน รายงานอัตราเงินสมทบประกันสังคมของเยอรมนี ล่าสุด
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ผู้อำนวยการบริหารสมาพันธ์นายจ้างผู้ประกอบการดูแลผู้สูงอายุเข้าพบหารือการนำพยาบาลเข้าทำงานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ข่าวแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
ค่าจ้างขั้นต่ำ ล่าสุด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
การตรวจนิเทศงานฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงานฯจัดทำเอกสารวิชาการ 3 เล่ม
การเสียภาษีรายได้บุคคล ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี