ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สายด่วนฮอตไลน์กระทรวงแรงงาน
ประกาศรับสมัครงาน ด่วน
ข่าวแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2554
Überschwemmung in Thailand
ประกาศเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านแรงงาน เดือนกันยายน 2554 (3)
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านแรงงาน เดือนกันยายน 2554 (2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านแรงงาน เดือนกันยายน 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านแรงงาน เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2554
กระทรวงแรงงานเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานสำหรับอาเซียน (ASEAN)
ประกาศรับสมัครอบรมประกอบอาหารไทย วันที่ 8-10 ส.ค. 54
บริษัทหน่อไม้ฝรั่ง (Spargel) รับสมัครพนักงาน
แผ่นพับแนะนำฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน Unser Prospekt
ข่าวแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2554 เรื่อง การเดินขบวนวันแรงงานและ ตัวเลขเศรษฐกิจและแรงงาน
ข่าวแรงงาน "จากแรงงานสู่การเป็นผู้ประกอบการ"
ข่าวแรงงานประจำเดือนเมษายน 2554 เรื่อง ตัวเลขทางเศรษฐกิจและแรงงาน และ เงินสงเคราะห์เพื่อการศึกษาและกิจกรรมพิเศษของเด็ก
ฝ่ายแรงงานฯ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ฝ่ายแรงงานฯ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)
ข่าวแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2554 เรื่อง อัตราว่างงานในกลุ่มผู้จบมหาวิทยาลัย และโอกาสทำงานของแรงงานต่างด้าวที่มีทักษะ
ข่าวแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การปฏิรูปเงินประกันว่างงาน 2 และตลาดแรงงาน
รายงานการร่วมรับฟังนโยบายแรงงานประจำปี กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 28 ก.พ. 54
การประกันสุขภาพและภาวะสังคมผู้สูงอายุในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การแถลงข่าว ณ กระทรวงสาธารณสุขสหพันธ์ ฯ กรุงเบอร์ลิน 14 ธ.ค. 53
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รมว.แรงงาน และผู้บริหารระดับสูงฯ เยี่ยมชมงานการออกร้านนวดและสปาไทย
รมว.แรงงาน และผู้บริหารระดับสูงฯ ร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองบาดฮอมบวร์ก