ระบบกฏหมาย

 

เยอรมันได้ออกกฎหมายระงับคนต่างชาติทำงานในเยอรมัน ยกเว้น

 

     - คนที่เรียนหรือฝึกงานในเยอรมัน

     - คนที่มาจากประเทศในยุโรปตะวันออก โดยจำกัดโควต้าปีละ 55,000 คน

     - กลุ่มคนที่ทำงานในเยอรมันในเวลาที่จำกัดและมีสัญญาที่กำหนดระยะเวลาที่

แน่นอน เช่น พ่อครัว ครูสอนภาษา เป็นต้น

     - คนที่ทำงานเกี่ยวกับศาสนา หรือนักวิชาการที่ขาดแคลน (เช่น ด้าน IT)

 

     ดังนั้น ไทยจึงต้องเตรียมพร้อมในเรื่องการส่งเสริมให้แรงงานไทยมีทักษะความรู้ด้านภาษา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นต่อการตัดสินใจของทางการเยอรมันในการอนุมัติใบอนุญาตทำงาน