สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

 

สกุลเงิน 1 ยูโร ประมาณ 41-42 บาท