การรับรองสัญญาจ้าง

 

1. ขั้นตอนการรับรองสัญญาจ้าง

 

การรับรองสัญญาจ้างสำหรับแรงงานไทยที่จะเข้ามาทำงานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นบริการของฝ่ายแรงงาน ประจำ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

 

สำหรับผู้สนใจ กรุณาติดตามเนื้อหาและรายละเอียดขั้นตอนการรับรองสัญญาจ้าง ตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้

 

เอกสารแนบ 1 ขั้นตอนการรับรองสัญญาจ้าง (ภาษาไทย)

 

เอกสารแนบ 2 ขั้นตอนการรับรองสัญญาจ้าง (ภาษาเยอรมัน)

 

เอกสารแนบ 3 ขั้นตอนการรับรองสัญญาจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

 

เอกสารแนบ 4 แบบฟอร์มคำร้องขอรับรองสัญญาจ้าง (ภาษาไทย และ ภาษาเยอรมัน)

 

2.ตัวอย่างสัญญาจ้าง

 

นอกจากนี้ฝ่ายแรงงานฯ ได้รวบรวมตัวอย่างสัญญาจ้างในตำแหน่งงานพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษ (Spezialitätenkoch) เพื่อเป็นแนวทางให้กับนายจ้างและลูกจ้างต่อไป  ตามรายการเอกสารแนบดังต่อไปนี้

 

เอกสารแนบ 5 ตัวอย่างสัญญาจ้าง พ่อครัว / แม่ครัวพิเศษ (ภาษาไทย)

 

เอกสารแนบ 6 ตัวอย่างสัญญาจ้าง พ่อครัว / แม่ครัวพิเศษ (ภาษาเยอรมัน)

 ........................................

 

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน

พฤษภาคม 2558

 

ไฟล์แนบขนาด
1_khantnkaarrabrngsayyaacchaang.doc101 KB
2_Labor_Department_Beglaubigungsformalitaeten.doc30.5 KB
3_Certifying_employment_contract_procedure.doc105 KB
4_antarg_auf_beglaubigung.doc84 KB
5_Musterarbeitsvertrag_2015_thai.doc65.5 KB
6._Musterarbeitsvertrag_2015_deutsch.doc45.5 KB