ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : 10 อันดับบริษัทเยอรมันที่จ่ายค่าจ้างสูงสุด

 

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 12 /2560

 


10 อันดับบริษัทเยอรมันที่จ่ายค่าจ้างสูงสุด

 

 

บริษัทจัดหางาน Glassdoor ได้จัดพิมพ์รายชื่อบริษัทเยอรมัน 10 อันดับที่พนักงานได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุด (Median income) โดยบริษัทที่ปรึกษา Roland Berger เป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยบริษัท Siemens โดยมีค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 80,720 ยูโรต่อปี (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 3 ล้านกว่าบาทต่อปี) ทั้งนี้ คำว่า “รายได้ (income)” นั้นรวมถึง 1) เงินเดือนพื้นฐาน 2) โบนัส และ 3) รายได้ส่วนบุคคลอื่นๆ ในช่วงตลอด 1 ปี ซึ่งทั้ง 10 บริษัท ได้แก่

 

1.    Roland Berger ค่าจ้างเฉลี่ย 80,720 ยูโร (บริษัทที่ปรึกษา)
2.    Siemens ค่าจ้างเฉลี่ย 80,720 ยูโร (ภาคอุตสาหกรรม)
3.    BASF ค่าจ้างเฉลี่ย 76,684 ยูโร (ภาคอุตสาหกรรม)
4.    Robert Bosch ค่าจ้างเฉลี่ย 75,675 ยูโร (ภาคอุตสาหกรรม)
5.    Bayer AG ค่าจ้างเฉลี่ย 70,630 ยูโร (ภาคอุตสาหกรรม)
6.    Commerzbank ค่าจ้างเฉลี่ย 70,630 ยูโร (ธนาคาร)
7.    Daimler ค่าจ้างเฉลี่ย 70,630 ยูโร (อุตสาหกรรมรถยนต์)
8.    Deutsche Bank ค่าจ้างเฉลี่ย 70,630 ยูโร (ธนาคาร)
9.    Continental  ค่าจ้างเฉลี่ย 65,585 ยูโร (อุตสาหกรรมรถยนต์และซัพพลายเออร์)
10.    SAP ค่าจ้างเฉลี่ย 65,000 ยูโร (ภาคเทคโนโลยี)
 

ซึ่งผลจากการสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่า บริษัทเยอรมันที่เก่าแก่มีแนวโน้มที่จะจ่ายค่าจ้างสูง นอกจากนี้ ทั้ง 10 บริษัทข้างต้นยังมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเยอรมัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทสัญชาติเยอรมันเหมาะสำหรับผู้ต้องการสร้างความร่ำรวย
 

ปัจจัยสำคัญ สำหรับการได้รับเงินเดือนสูง คือ การพัฒนาเทคโนโลยี และทักษะ (skills) ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาด Dr. Andrew Chamberlin, Chief Economist ของบริษัท Glassdoor ได้กล่าวอีกว่า “นักเศรษฐศาสตร์มักใช้คำว่า“Superstar-Effect” เมื่อกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยี่และทักษะ พนักงานที่มีสมรรถนะ (competent) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จที่ยั่งยืน สำหรับธุรกิจซึ่งต้องการพัฒนาในระดับโลกสิ่งสำคัญ คือ พนักงานจะต้องมี คุณสมบัติสูง (highly qualified) ซึ่งในขณะนี้เห็นได้ชัดว่า ความต้องการ (demand) มีมากกว่าปริมาณ (supply)
 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุความต้องการ (demand) ดังกล่าว ปัจจัยสำคัญ 2 ประการที่ต้องมี คือ 1) พนักงานที่มีคุณสมบัติสูงจะต้องมีรายได้ที่เหมาะสม และ 2) ผู้หางานที่มีศักยภาพจะต้องได้รับการเสนอเงินเดือนที่เหมาะสมในกระบวนการจ้างงาน นอกจากนี้ โดยเฉพาะในสาขาการธนาคาร ระดับความเครียดในการทำงานมักจะสูง ชั่วโมงการทำงานที่ยาว ประกอบกับความเครียดและความเสี่ยงสูง ทำให้พนักงานได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตามไปด้วย
 

นอกจากนี้ จากผลการศึกษาของบริษัทยังพบว่า พนักงานส่วนมากมักจะไม่ทราบว่าเพื่อนร่วมงานของตนมีเงินเดือนเท่าไหร่ เนื่องจากเป็นเรื่องต้องห้ามในวงสนทนา มีเพียง 4 บริษัทจาก 10 บริษัทเท่านั้น ที่พนักงานทราบว่าเพื่อนร่วมงานมีเงินเดือนเท่าไร โดย 50% ได้รับการบอกกล่าวจากเพื่อนร่วมงานโดยตรง จากสาเหตุการไม่เปิดเผยดังกล่าว ทำให้พนักงานจำนวน 6 บริษัท จาก 10 บริษัท คิดว่าบริษัทควรที่จะต้องมีความโปร่งใสมากขึ้นในเรื่องเงินเดือน แต่อย่างไรก็ตาม 72% ของชาวเยอรมันมักลังเลที่จะบอกผู้อื่นเกี่ยวกับเงินเดือนของตน ในขณะที่ 45% ยินดีที่จะแบ่งปันขัอมูล เกี่ยวกับรายได้ของตนเองถ้าไม่ต้องเปิดเผยชื่อ
 

ผลงานวิจัยชิ้นนี้ คำนวณจากข้อมูลเงินเดือนในช่วงระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2014 – วันที่ 30 มิถุนายน 2016 เงินเดือนพนักงานที่ใช้ในการคำนวณจะมาจากเงินเดือนพื้นฐานบวกรายได้ในรูปแบบอื่นๆของพนักงาน และค่าเฉลี่ยต่อปีที่คำนวณได้จะมาจากการคำนวณเป็นรายบริษัท
 

 

---------------------------------------------------
 

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
30 มกราคม  2560