ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอรืลิน ร่วมงานทำบุญครบรอบ 22 ปี วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน

 

 

 

 ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 36 / 2560ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอรืลิน ร่วมงานทำบุญครบรอบ 22 ปี
วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน

 

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 22 ปี วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน โดยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสการก่อตั้งวัดพุทธวิหารครบรอบ 22 ปี และเพื่อให้สาธุชนชาวไทยและชาวพุทธโดยทั่วไปได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล และให้สาธุชนผู้ร่วมก่อตั้งวัด ได้ร่วมกันรำลึกกถึงความเพียรพยายาม ความสมัครสมานสามัคคี และความอดทนในอดีตซึ่งทำให้เกิดความสำเร็จในปัจจุบัน และเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ในการสร้างวัดให้เจริญมั่นคงต่อไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ป.ธ.9 ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอสาราม กรุงเทพฯ องค์อุปถัมภ์วัดพุทธวิหาร ได้เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต 
 

 

โดยในช่วงเช้า เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมาทานศีล ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ ส่วนช่วงบ่ายเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ องค์อุปถัมภ์ฯ การถวายผ้าป่า และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของคณะแม่บ้านและเยาวชนไทยในกรุงเบอร์ลิน การจัดงานในครั้งนี้ มีประชาชนชาวไทยและผู้มีจิตศรัทธาในศาสนาพุทธเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

-------------------------------------------------------

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
20 มิถุนายน  2560