ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วม Workshop ในหัวข้อ The Future of Social Protection

 

 

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 38 / 2560ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วม Workshop
ในหัวข้อ The Future of Social Protection 

 

 

      

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม Workshop ในหัวข้อ Alliance 8.7 Supply Chain Action Group ซึ่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแห่งสหพันธ์ฯ ร่วมกับ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) และ International Social Security Association (ISSA) จัดขึ้น ณ Institutions of the German Accident Insurance System กรุงเบอร์ลิน โดยมีผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้องจากนานาประเทศ อาทิ เบลเยี่ยม มาเลเซีย อาร์เจนตินา สหราชอาณาจักร ออสเตรีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย เข้าร่วมรับฟังและร่วมบรรยายใน Workshop ดังกล่าว
 

-------------------------------------------------------

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
20 มิถุนายน  2560