รองปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วม การประชุม Alliance 8.7 Supply Chain Action Group Strategic Workshop

 

 
ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 39 / 2560รองปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมการประชุม Alliance 8.7 Supply Chain Action Group Strategic Workshop

 

    

 

 

เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้เข้าร่วมการประชุม Alliance 8.7 Supply Chain Action Group Strategic Workshop ณ โรงแรม Steigenberger Hotel am Kanzleramt กรุงเบอร์ลิน โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 65 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร NGOs จากประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยี่ยม บราซิล ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ กานา สเปน สหราชอาณาจักร อิตาลี และประเทศไทย และองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ ILO UNICEF UNODC UN Women

 

Alliance 8.7 เป็นความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และNGO ระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2016 ณ เมืองนิวยอร์ก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือรัฐบาลในการบรรลุเป้าหมาย SDG 8.7 ว่าด้วยการดำเนินมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งด่วน เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ และแรงงานทาสสมัยใหม่ให้หมดไปภายในปี 2030 โดยดำเนินงานร่วมกับนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรภาคประชาสังคม องค์การสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ Alliance 8.7 ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธในการส่งเสริมหลักการ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน

 

 

-------------------------------------------------------

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
3  กรกฎาคม 2560