ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ตรวจเยี่ยมร้านอาหาร Phuangthong ในรัฐ Bayern


 

 ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 40 / 2560ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.  ณ กรุงเบอร์ลิน ตรวจเยี่ยมร้านอาหาร Phuangthong  ในรัฐ  Bayern

 

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมร้านผู้ประกอบการและแรงงานไทย ณ ร้านอาหารไทย Phuangthong เมือง Gräfenburg ซึ่งที่ผ่านมาได้ว่าจ้างพ่อครัว/ แม่ครัวพิเศษจากเมืองไทยหลายราย และผ่านการรับรองสัญญาจ้างจากฝ่ายแรงงานฯ
 

 

จากการพบปะนางพวงทอง ซิมเมอร์มันน์ เจ้าของร้าน ทำให้ทราบว่า แม้เมือง Gräfenburg จะเป็นเมืองเล็กๆ ไม่ไกลจากเมืองใหญ่ Nürnberg แต่อาหารไทยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากและเป็นที่ชื่นชอบของชาวเยอรมันในท้องถิ่น นายจ้างพึงพอใจกับการทำงานของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษ และกำลังดำเนินการว่าจ้างพ่อครัว/แม่ครัวชุดใหม่มาแทนรุ่นปัจจุบันที่กำลังหมดสัญญา

 

-------------------------------------------------------

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
5  กรกฎาคม  2560