ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตร การแกะสลักผักผลไม้และการประกอบอาหารไทย ณ เมือง Esslingen

 

 

 ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 41 / 2560ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตร การแกะสลักผักผลไม้และการประกอบอาหารไทย ณ เมือง Esslingen

 

 

 

 

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2560 นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย โดยได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การแกะสลักผักผลไม้และการประกอบอาหารไทย ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ เมือง Esslingen โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน ภายหลังจากการฝึกอบรมฯ นางสาวพิมพาภรณ์ฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการดังกล่าว
 

 

-------------------------------------------------------

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
7 กรกฎาคม  2560