ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตรภาษาเยอรมันทางหัตถเวช ณ เมือง Bremen

 

 

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 42 / 2560ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย
หลักสูตรภาษาเยอรมันทางหัตถเวช ณ เมือง Bremen

 

  

 

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับสมาคมไทยสปา แห่งประเทศเยอรมนี ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยจัดฝึกอบรมภาษาเยอรมันทางหัตถเวช ระหว่างวันที่ 3-4  กรกฎาคม 2560 ณ เมือง Bremen โดยนางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

จากนั้น นางสาวพิมพาภรณ์ ฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานไทย ร้านอาหาร “Pochana Thai Restaurant” และร้านนวดไทย “Sib Sen Traditionelle Thaimassage” ณ เมือง Bremen อีกด้วย

 

-------------------------------------------------------

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
12  กรกฎาคม  2560