รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปฏิบัติภารกิจ ณ เมือง Dortmund สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

 

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 43 / 2560รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปฏิบัติภารกิจ ณ เมือง Dortmund
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

 

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ให้การต้อนรับพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะในโอกาสเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่ 12 -13 กรกฎาคม 2560

 

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางไปประชุมหารือกับสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสหพันธ์ฯ  (The Federal Institute for Occupational Safety and Health: BAuA) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสหพันธ์ฯ (Federal Ministry of Labour and Social Welfare) ทั้งนี้  BAuA มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Dortmund และมีสาขาอยู่ในกรุงเบอร์ลิน เมือง Dresden และ เมือง Chemnitz

 

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการ DASA Working World Exhibition ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ แหล่งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโลกแห่งการทำงาน (World of Work) ที่ให้บริการแก่สาธารณชน ตั้งอยู่ที่เมือง Dortmund และเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ทางเทคนิคที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี และเป็นหนึ่งเดียวในยุโรป

 

-------------------------------------------------------

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
17  กรกฎาคม  2560