ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ร่วมรับฟังในกิจกรรมเสวนา Empowering Women through Entrepreneurship and Startups ณ กรุงเบอร์ลิน


ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 44 / 2560ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ร่วมรับฟังในกิจกรรมเสวนา  Empowering Women

through Entrepreneurship and Startups ณ กรุงเบอร์ลิน

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00-18.00 น.   นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ได้ร่วมรับฟังในกิจกรรมเสวนา Empowering Women through Entrepreneurship and Startups in Berlin ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

 

ในการนี้ นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงาน และในช่วงการเสวนา ได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจสตรี ซึ่งได้แก่ นาย Norbert Herrmann จาก Start-up Affairs, Economic Policy Unit, Senate Department for Economics, Energy and Public Enterprises Berlin นาย Christian Treichel, Project Manager for EU and International Services, Berlin Partner for Business and Technology GmbH นาง Mrs. Lea Böhm CEO and founder บริษัท AllesRoger UG (ธุรกิจพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและหลักสูตรออนไลน์) นาง Silipen Lingk, Founder & GM บริษัท Glücksmädchen Catering (ธุรกิจบริการจัดอาหารนอกสถานที่และสอนทำอาหาร) และนาง Kanokporn Holtsch, CEO and Founder บริษัท PookSpaFoods GmbH (ธุรกิจการนำเข้าอาหารแปรรูป) มาร่วมแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลในการประกอบธุรกิจ Start Up เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สนใจที่กำลังมองหาช่องทางการทำธุรกิจในเยอรมนี

 

-------------------------------------------------------

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
19 กรกฎาคม  2560