สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9และพิธี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ

 

 

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 45 / 2560สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9และพิธี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว   มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  28 กรกฎาคม 2560

 

 

 

เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับวัดพุทธวิหาร และคณะสงฆ์ในกรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนประชาชนชาวไทยเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมทั้งร่วมลงนามในสมุดถวายพระพร ที่วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน ประมาณ 80 คน

 

 

-------------------------------------------------------

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
31 กรกฎาคม  2560