ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ สำหรับประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

 

 ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 5 /2561ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน      เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ สำหรับประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  

 

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน โดยนายธีรวัฒน์    ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ สำหรับประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ โรงแรม Meliã Berlin โดยมีพี่น้องชาวไทยเข้าร่วมงานประมาณ 350 คน โดยเริ่มต้นพิธีด้วยการถวายความเคารพและกล่าวอาศิรวาทเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้น ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน

ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมงานวันชาติ ยังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสอยดาวการกุศลและซื้อพวงมาลัยเพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชนไทยที่ร่วมเดินแบบชุดไทยบนเวที โดยรายได้จากการจัดกิจกรรม จะมอบให้แก่มูลนิธิพระดาบสฯ และสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) ต่อไป

---------------------------------------------------
 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
28  ธันวาคม  2560