ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน

 

 

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 6 /2561ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน      เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน

 

     

 

เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน โดยนายธีรวัฒน์    ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Adlon  กรุงเบอร์ลินโดยมีคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกว่า 200 คนเข้าร่วมงาน

---------------------------------------------------
 

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
28  ธันวาคม  2560