ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เดินทางตรวจเยี่ยมร้านอาหาร Sarocha ณ เมือง Nürnberg

 

 

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 10 /2561


ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เดินทางตรวจเยี่ยมร้านอาหาร Sarocha ณ เมือง Nürnberg

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561  นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานและเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ร้านอาหารไทย Sarocha ณ เมือง Nürnberg ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ได้ว่าจ้าง พ่อครัว/แม่ครัว พิเศษ  จากเมืองไทยมาทำงานในเยอรมนีโดยผ่านการรับรองสัญญาจ้างจากฝ่ายแรงงานฯ

จากการพูดคุณกับนางมณีพรรณ มึลเลอร์ เจ้าของร้าน ทำให้ทราบว่า ขณะนี้อาหารไทย เป็นที่นิยมของชาวเยอรมันเป็นอย่างมาก ทำให้ร้านอาหารเวียดนามรอบข้างพยายามเลียนแบบเมนูอาหารไทย ซึ่งทางร้านแก้ปัญหาโดยการหมุนเวียนเมนูอาหารทุกเดือน เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่ลูกค้าร้านตนเอง และด้วยการฝีมือการปรุงอาหารจากพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษจากไทย ทำให้รสชาติอาหารของที่ร้านมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ยากที่จะลอกเลียนแบบ  

 

---------------------------------------------------

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
7  มีนาคม  2561