Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ตัวอย่างสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายการทำงาน สู่อาชีพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ /ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลที่บ้าน

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 29 /2560

ตัวอย่างสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายการทำงาน
สู่อาชีพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ /ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลที่บ้าน

 


ไม่มีภาคเศรษฐกิจใดในปัจจุบันที่มีการว่าจ้างงานแรงงานมากเทียบเท่ากับสาขาอาชีพด้านการบริการดูแลสุขภาพ ซึ่งยังคงมีความต้องการบุคลากรในสาขานี้เป็นอย่างมาก

เมื่อนาง Bisera Gjoshevski ศิลปินวาดภาพ วัย 40 ปี มีความคิดว่า โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพของเธอเป็นเรื่องยาก เธอจึงอยากรู้ว่าอาชีพการดูแลนั้นเหมาะกับเธอหรือไม่ เธอจึงลองเปลี่ยนสายงานและเริ่มเรียนด้านการบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Ambulanter Pflegedienst) ที่สถานดูแลผู้สูงอายุ St. Martin ในหลักสูตรอาชีวศึกษา สาขาผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ เนื้อหาการเรียนจะมีทั้งการดูแลร่างกาย การปฐมพยาบาล พยาธิวิทยา (การตรวจและวินิจฉัยโรคเบื้องต้น)  และเรียนรู้อาการของโรค ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุสังเกตอาการผู้ป่วยที่ตนดูแลมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือความผิดปกติอื่น จะต้องแจ้งพยาบาลหรือแพทย์ทราบทันที โดยที่พยาบาลหรือแพทย์จะเป็นผู้รักษาหรือดำเนินมาตการที่จำเป็น เพราะผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุนั้นไม่สามารถฉีดยาหรือจ่ายยาใดๆ ได้ ขอบข่ายงานของผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุยังรวมไปถึงการดูแลพื้นฐาน อาทิ การซักเสื้อผ้า การใส่เสื้อผ้า การอาบน้ำ และการจัดการอาหาร นอกจากนี้ นาง Bisera Gjoshevski จะต้องดูแลเรื่องการเก็บล้างถ้วยชาม ดูดฝุ่นและปูผ้าปูที่นอนด้วย การอ่านหนังสือพิมพ์ให้ผู้ป่วยฟังก็เป็นอีกหน้าที่ของเธอเช่นกัน  “ถ้ามีผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ป่วยเส้นเลือดฝอยในสมองแตกเพิ่งออกจากโรงพยาบาล ก็จำเป็นต้องช่วยเหลือพวกเขามากสักหน่อย แต่หลังจากที่ได้รับการดูแลประมาณ 2-3 สัปดาห์ พวกเขาก็จะเริ่มกลับมาช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น” นาง Bisera Gjoshevski กล่าว

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาสาขานี้ คือ ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Hauptschule) หลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี 200 ชั่วโมง และการฝึกงานภาคปฏิบัติในสถานดูแลผู้สูงอายุ 200 ชั่วโมง ค่าเรียนประมาณ 1,000 ยูโร ซึ่งสามารถขอรับการสนับสนุนค่าเรียนนี้จากศูนย์จัดหางาน (Agentur für Arbeit ) หลังจากสอบผ่าน ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุสามารถทำงานด้านการให้บริการดูแลผู้ป่วยที่ บ้าน (Ambulanter Pflegedienst) หรือจะทำงานที่สถานดูแลผู้สูงอายุ แผนกอายุรศาสตร์ในโรงพยาบาลหรือสถานพักฟื้น

นาง Bisera Gjoshevski ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุเป็นเวลา 5 ปี ปัจจุบันเธอเรียนจบหลักสูตรพยาบาลดูแลผู้สูงอายุด้วยคะแนนสูงสุด (เกรด 1)

 


—————————————————
 

 


ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
31  พฤษภาคม 2560

 

 

 

 


84
TOP