Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานกงสุลสัญจร ณ นครฮัมบูร์ก

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 49 / 2560


ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานกงสุลสัญจร ณ นครฮัมบูร์ก

 

   

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนไทยในนครฮัมบูร์ก จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ นครฮัมบูร์ก เพื่อให้บริการด้านกงสุล อาทิ งานนิติกรณ์ งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ แก่ประชาชนชาวไทยในพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าว โดยมีผู้เข้ารับบริการด้านกงสุลกว่า 130 คน โดยระหว่างการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่ผู้ที่สนใจตลอดจนผู้ที่มารับบริการทำหนังสือเดินทางด้วย โดยกิจกรรม “ร้อยดวงใจบรรจงใส่ช่อมาลา ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” นี้ จัดขึ้นสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

    ในโอกาสนี้ นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจรด้วย โดยได้ให้บริการตอบข้อซักถามด้านแรงงาน และสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของแรงงานไทยนอกพื้นที่ เผื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาการจัดทำโครงการพัฒนาศัยกภาพแรงงานไทย ในปีงบปะมาณ 2561 ต่อไป

—————————————————–
 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
14  กันยายน  2560

 


76
TOP