Skip to main content

หน้าหลัก

อายุเฉลี่ย

     อดีต-สัดส่วนของผู้สูงอายุน้อยเมื่อเทียบกับคนในวัยทำงาน แต่ในปัจจุบันสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและอยู่นาน (ผู้ชายเยอรมันอายุเฉลี่ย 78 ปี และผู้หญิง 84 ปี)


443
TOP