Skip to main content

หน้าหลัก

ระบบกฏหมาย

เยอรมันได้ออกกฎหมายระงับคนต่างชาติทำงานในเยอรมัน ยกเว้น

     – คนที่เรียนหรือฝึกงานในเยอรมัน

     – คนที่มาจากประเทศในยุโรปตะวันออก โดยจำกัดโควต้าปีละ 55,000 คน

     – กลุ่มคนที่ทำงานในเยอรมันในเวลาที่จำกัดและมีสัญญาที่กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น พ่อครัว ครูสอนภาษา เป็นต้น

     – คนที่ทำงานเกี่ยวกับศาสนา หรือนักวิชาการที่ขาดแคลน (เช่น ด้าน IT)

     ดังนั้น ไทยจึงต้องเตรียมพร้อมในเรื่องการส่งเสริมให้แรงงานไทยมีทักษะความรู้ด้านภาษา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นต่อการตัดสินใจของทางการเยอรมันในการอนุมัติใบอนุญาตทำงาน


446
TOP