Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การสร้างความสมดุลระหว่างอาชีพและชีวิตส่วนตัว

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 30 /2560


การสร้างความสมดุลระหว่างอาชีพและชีวิตส่วนตัว
 


จากการสำรวจทัศนคติต่อการทำงานของคนยุโรปที่เกิดในยุคสองพัน (European Millennial) แสดงให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวมองหาความสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อน โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวชาวเยอรมันต้องการงานที่มีเวลาสำหรับชีวิตส่วนตัว

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 บริษัทที่ปรึกษา Cum Laude Consulting Firm ซึ่งมีสำนักงานที่มิวนิก ได้ทำการสำรวจสมาชิกที่เป็น Generation Y จากประเทศเยอรมนี สเปน เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ พบว่า ผลที่ได้ตรงข้ามกับความเชื่อที่ว่า Generation Y มีความประหม่าในการทำงาน และไม่เต็มใจที่จะรับสินบน แต่จากการสำรวจพบว่า Generation Y มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ต้องการประสบความสำเร็จ แต่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเมื่อ Generation X ยังเป็นหนุ่มสาว

 นาย Roman Diehl, CEO ของบริษัท กล่าวว่า “เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการมีเวลาที่มากขึ้นสำหรับส่วนตัวและครอบครัว เมื่อผมเริ่มทำงาน เราทำงาน 60-70 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ Generation Y รู้ว่าข้อจำกัดทางกายภาพของตนอยู่ตรงไหน ซึ่งสะท้อนมาจากสภาพแวดล้อมในวัยเด็ก ดังนั้น เมื่อ Generation Y โตขึ้น ครอบครัวไม่มีเวลาสำหรับพวกเขา มีการหย่าร้าง หรือบิดาเป็นโรคหัวใจ”

 มองหาชีวิตที่ดีขึ้น
การสำรวจแสดงให้เห็นว่า แม้แต่สเปน ซึ่งประสบปัญหาเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยังให้คุณค่ากับการมีความสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อน แม้ว่าอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวจะสูงถึง 50 % แต่คนหนุ่มสาวสเปนยังคงให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว และสภาพการทำงานมากกว่าความมั่นคงของงาน นอกจากนี้ สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศยังมีผลต่อการปรับกรอบทางความคิดด้วย นาย Diehl กล่าวว่า “ชาวสเปนแสดงความเต็มใจที่จะทำทุกสิ่งเพื่อเพิ่มความสามารถในการถูกจ้างงาน พวกเขาจะเปลี่ยนสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย ถ้าพบว่าสาขาใหม่จะเพิ่มทางเลือกในอาชีพมากขึ้น ชาวสเปนคุ้นเคยกับการตัดสินใจที่รวดเร็ว และเต็มใจที่จะเปลี่ยนประเทศและงาน ถ้านั่นหมายถึงการเพิ่มโอกาสในทางอาชีพที่มากขึ้น”

คนหนุ่มสาวเยอรมันจะมีทัศนคติที่แตกต่างออกไป 50 % ของคนหนุ่มสาวเยอรมันถูกกำหนดจากการ สำรวจว่า “อนุรักษ์นิยม” ในเรื่องวิธีคิดต่อการทำงาน ซึ่งหมายความว่า คนหนุ่มสาวเยอรมันจะไม่ให้คุณค่าที่สูงกับความก้าวหน้าทางอาชีพหรือเงินเดือน แต่มองหาความมั่นคงในงาน และความพอใจในสถานที่ทำงาน ในเยอรมนี เมื่อ Generation Y มีพื้นฐานที่มั่นคงทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงทางการเงินสำหรับครอบครัว นั่นก็เหมาะสมที่จะมีเงินเดือนที่สมเหตุสมผล เขาจะมีความพอใจกับการอยู่กับงานที่ทำแล้วมีความสุข คนเยอรมันจำนวนเพิ่มมากขึ้นกล่าวว่า เมื่อเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อมชีวิตส่วนตัวกับงาน พวกเขาก็จะให้ความสำคัญกับชีวิตส่วนตัวมากกว่า

 คนอังกฤษยังคงให้ความสำคัญกับอาชีพ
คนหนุ่มสาวอังกฤษมักถูกกำหนดโดยลักษณะนิสัยทั่วไปของ Generation X ทำให้ 24 % ของคนหนุ่มสาวอังกฤษกล่าวว่า อาชีพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต เมื่อเปรียบเที่ยบกับ 10 % ของคนหนุ่มสาวเยอรมัน คนอังกฤษมีแนวโน้มที่จะมีความทะเยอทะยานสูง และต้องการเป็นผู้นำในองค์กรของตนเองมากกว่าคนเยอรมัน และเตรียมพร้อมที่จะลำบากเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มีเพียง 33 % ของคนอังกฤษกล่าวว่า เขาให้ความสำคัญกับการมีความสุขกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขณะที่ครึ่งหนึ่งของชาวเนเธอร์แลนด์ เยอรมัน และสเปนให้ความสำคัญกับเรื่องการมีความสุขกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ คนอังกฤษยังให้ความสำคัญกับการมีรายได้และความก้าวหน้าทางอาชีพ ซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า คนอังกฤษน่าจะเป็นลูกจ้างที่ดีสำหรับภาคการเงินของเยอรมัน “อาจจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและบริษัทประกันที่จะมองไปทางฝั่งอังกฤษ” นาย Diehl กล่าวว่า เขาได้มีการพูดคุยกับฝ่ายบุคคลของธนาคาร ซึ่งยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ในเยอรมนี ถ้ามองถึงทัศนคติของ Generation Y ต่อภาคธุรกิจการเงิน มีเพียง 8 % เท่านั้นที่มองว่าเป็นอาชีพที่ ตนเองต้องการ” นอกจากนี้ การสำรวจยังพบว่า มากกว่าสองเท่าของคนอังกฤษมองว่าภาคธุกิจการเงินนั้นน่าสนใจ

 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่ช้าเกินไป
 นาย Diehl ได้กล่าวเตือนว่า บริษัทเยอรมันยังต้องมีการปรับตัวอีกนานกว่าจะให้เข้าได้กับความต้องการของนักวิชาชีพหนุ่มสาวที่ทันสมัย จะสังเกตว่ามีระบบชั้นการบังคับบัญชาที่แข็งแกร่งในบริษัทเยอรมัน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กำลังออกแบบความก้าวหน้าทางอาชีพใหม่ โดยการประเมินความต้องการของพนักงาน และการทำงานที่มุ่งไปสู่การใช้ความสามารถของพนักงานรุ่นใหม่ๆ แต่บริษัทขนาดใหญ่มักจะมีความล่าช้าในการเปลี่ยนแปลงใดๆ

 สำหรับคนหนุ่มสาวจำนวนมาก เมื่อเข้าสู่บริษัทมันจะเป็นโลกใหม่ที่แตกต่างออกไปจากที่เขาได้รับการสัญญาไว้ มันไม่มีพลวัตร ไม่มีหลายมิติ และเมื่อความเป็นจริงไม่ตรงตามที่ฝ่ายบุคคลสัญญาไว้ คนเหล่านี้จะไม่อยู่นาน และในเรื่องนี้ก็ยังมีความแตกต่างระหว่าง Generation Y ในอังกฤษและเยอรมนี ในอังกฤษคนหนุ่มสาวจำนวนมากต้องการทำงานกับบริษัทระดับนานาชาติ ในขณะที่คนเยอรมันไม่สนใจในเรื่องนี้ และถ้าบริษัทไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เขาจะมีต่อบริษัทได้ คนเยอรมันก็จะไม่เลือกบริษัทนั้น นั่นหมายความว่า ถึงจะเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อดึงดูดคนมีความสามารถมาทำงานด้วย
 

 


——————————————————-

 


ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
6 มิถุนายน 2560

 

 


68
TOP